Viktig info før sesongstart

Postet av Eidsvoll Basketball Klubb den 31. Aug 2020

Velkommen til ny sesong med Eidsvoll Basketball Klubb (EBBK)! Ordinære treninger starter i uke 35 og her følger en del viktig informasjon om tiden vi går inn i.

Korona

Fra 1. august ble det åpnet opp for relativt ordinær gjennomføring av barneidretten. Situasjonen endrer seg likevel raskt og vi ber alle følge med på nettsiden for endringer av rutiner. EBBK forholder seg til en hver tid til retningslinjer fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Pr. i dag må alle forholde seg til disse retningslinjene:

  • Bli hjemme hvis du er syk og en hel dag uten symptomer etter sykdom.
  • Hold 1 meter avstand der det er mulig.
  • God håndhygiene. Vask hender før og etter trening.
  • Vi skal ha oversikt over alle som deltar på trening og kamp. Alle lag blir derfor pålagt å bruke Spond fra og med denne sesongen.

Smittevern for idretten (helsedirektoratet)

Ofte stilte spørsmål om korona

Spillerregistrering

Alle spillere skal levere spillerregistreringsskjema. Dette gjelder også spillere som har spilt i klubben tidligere. Skjemaet leveres til lagleder.

Spillerregistreringsskjema

Treningsavgift og spillerlisens

Alle som trener med klubben må betale treningsavgift. Spillere over 13 år må i tillegg betale spillerlisens.

Les mer om treningsavgift og spillerlisens

Spond

Alle lag skal bruke appen Spond. Spond er en informasjonskanal spesialtilpasset idretten med et grensesnitt som ligner Facebook. Her vil lagledere legge inn alle kamper og treninger. Spillerne bekrefter så av om de deltar eller ikke. I Spond kan man også sende meldinger med viktig informasjon til foresatte og spillere.

Last ned Spond og registrer deg som bruker. I appen søker du på «Eidsvoll Basketball Klubb» og ber om å bli medlem i det laget som er aktuelt for deg.

Appstore – Google Play

Treningstider

Treningstidene for sesongen 2020/ 2021

På grunn av uforutsette hendelser i sommer kan det komme endringer i treningsplanen. Trenerkabalen kan endre seg med behov for tilpasninger i treningstiden.

Kamper

Slik situasjonen er i dag vil alle kamper under seniornivå gå som normalt i høst. Det vil foreløpig ikke bli spilt kamper på seniornivå.

Kampprogrammet blir offentliggjort senere i høst og vi anbefaler alle å følge kampoppsett og resultater i appen Min Basket.

Appstore – Google Play

Kampsekretariat og kiosk

For å kunne gjennomføre hjemmekamper er vi avhengige å stille med frivillige ungdom og voksne i kampsekretariatet. Sekretariatet fører kampskjema og hjelper dommerne med å gjennomføre kampen. Nytt av året er at vi fører kampskjema digitalt på nettbrett. Vi er sikker på at dette vil gjøre jobben enklere.

Tidlig i høst vil det derfor bli gjennomført sekretariatkurs for ungdom og foresatte og vi oppfordrer alle sterkt om å delta på dette. Mer informasjon kommer senere.

Digitalt kampskjema

Alle foresatte på barne- og ungdomslagene vil også bli satt opp på kiosktjeneste i løpet av sesongen.

Laglederkurs

Det vil bli holdt kurs for alle lagledere 25. august kl. 19:00 på AniCura Dyreklinikk, Råholdt. Kart

Ny bane ved Vilberg Ungdomsskole

I vår var vi så heldige å få nytt dekke på banen ved Vilberg Ungdomsskole. Høsten før ble det installert nye kurver. Alt lå til rette for et flott «nytt» anlegg ved skolen. Dessverre viste det seg at arbeidet med dekket ikke var godt nok. Asfalten vil derfor bli fjernet og vi får jobben gjort en gang til, av en annen leverandør, i løpet av høsten. Vi slipper naturlig nok å betale for den første jobben og Eidsvoll kommune dekker utgiftene ved det nye dekket. Dette er vi veldig glade for.

I tillegg til nytt dekke ønsker vi å lage en tribune, merke opp banen og oppgradere området rundt. Dette vil bli gjort på dugnad i løpet av høsten og vi ønsker at alle som er engasjert i klubben deltar. Mer informasjon kommer.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.