Digitale ressurser

For spillere

Spond

Vi bruker appen Spond for å kommunisere innad i lagene. Ta kontakt med lagleder for å bli lagt til riktig gruppe.

Min Basket

Terminliste og resultater finner du i applikasjonen Min Basket.

Min idrett

På siden Min Idrett finner du din personinformasjon og betaling av lisens.

For lageledere og styre

Øvrige ressurser